Nap szerinti archívum: 2013-09-11


Alapszabály

KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, megfelelően létrehozzuk a Közösen Ecserért  Egyesületet.   Az Egyesület 2013. június 21.         napján a következő Alapszabályt fogadta el. […]