A maglódi Református Egyházközség története


Az 1900. esztendőben Maglódon a református vallásúak lélekszáma csupán 30-35 körüli volt, akik a testvér evangélikus egyház istentiszteleteit buzgón látogatták, nagyobb ünnepek alkalmával pedig a szomszédos falvak (Gyömrő, Pécel, Üllő) református templomát keresték fel.

 
Maglódi Református TemplomE létszámát tekintve csekély, de érzéseiben erős kis közösség szívében megfogant a vágy, egy helyi kis gyülekezet kereteinek megalkotására. 1911. karácsony másnapján a helybéli evangélikus egyházközség lelkésze Simkó Gyula, a református fiókegyház hivatalos megalakulása céljából az evangélikus templomot átengedte. Az alakuló közgyűlés Tóth József gyömrői lelkész elnöklete alatt, óriási lelkesedés mellett a fiókegyházzá való megalakulást kimondta. Védnökké: gróf Teleki Tibor országgyűlési képviselőt, nagybirtokost, lelkésszé: Tóth Józsefet, főgondnokká: Molnár Sándort választották.
1912-ben lehetőség nyílt arra, hogy a kis közösség jutányos áron, részletre megvásárolhasson egy területet, rajta egy imaházzá, s két-tantermes iskolává átalakítható gazdasági épülettel. Ugyan ebben az évben gróf Dessewffy Emma ezüstkeresztelési kancsót és úrvacsorai készletet ajándékozott a gyülekezetnek, mind a mai napig ezeket használjuk. 1919-ben közadakozásból harmóniumot vásárolt az egyház rendkívül olcsó áron Wodianer Rudolf úrtól, 1924-ben harangra tettek szert. 1922-ben Dr. Halmi János lett Gyömrő új lelkipásztora, s ő járt át a havonkénti egyszeri istentiszteletekre. Molnár Sándor súlyos betegsége övetkeztében Kóczán László nagybirtokost választották új főgondnokul.
Érdekességként jegyzem meg, hogy 1928-ban kis leányegyházunk gondnoka Domján Elek, Domján Edit színész édesapja volt.
1947-ben 550 főre erősödött meg a Maglódi Fiókegyház, így Gyömrőről levált, s Missziói Egyházközséggé alakult önálló lelkipásztorral, felkarolva az Ecsertől Szőlősnyaralóig elterülő községek reformátusságát. Ez időtől vezetjük anyakönyveinket is. Maglód első önálló református lelkésze az Erdélyből menekült Bódi György volt. Őt 9 év múltán Farkas Miklós lelkész követte 1956-ban, aki 4 évig volt Maglódon lelkipásztor. 1960-ban Baranyából érkezett Filepp József nagytiszteletű úr, ő 12 évig volt a gyülekezet lelkésze. Ebben az időszakban került Maglódra Hajdú Lajos bácsink, s ő lett gyülekezetünk hűséges, mélyen hívő, sokat dolgozó gondnoka hosszú évtizedeken át.
1972 és 75 között Monorról járt át hozzánk Gulyás László lelkipásztor, s beosztott lelkésze Tenke Sándor. Gyömrőről pedig sokszor, sok ízben Hegyi-Füstös István lelkipásztor úr, – aki felfedezte számunkra az 1928-as Presbiteri jegyzőkönyvet.
1975-ben érkezett Maglódra az ifjú, tettre kész, sármos lelkipásztor, Kálmán Péter, aki 1983-ig, 8 éven át volt a gyülekezet vezetője. Nagytiszteletű úr nevéhez, és sokak (pl. a Kollár család) sok munkájához fűződik templomunk megépítése, amit 1978. november 19-én, ünnepélyes keretek között vett használatba gyülekezetünk. Ezekben az években kezdett felpezsdülni a gyülekezeti élet.
1983-ban érkezett meg Maglódra, s négyévig szolgált itt, a szintén fiatal, de már akkor tudós, tehetséges Balog Zoltán lelkipásztor. 1987 őszén, a tanulmányúton lévő Balog Zoltánt helyettesíteni jött Maglódra a huszonéves Szabó Klára lelkésznő, majd a megüresedett lelkipásztori álláshelyre őt hívta meg a gyülekezet. 1995-ben a romos parókia épületét kívül-belül – többek között külföldi támogatással – teljesen felújítottuk, s a tulajdonunkban még nem lévő épület hányadot, megvásároltuk. – A templom teljes födémcseréjére 1997-ben került sor. Padfűtésünk, beprogramozható harangjaink vannak.
De, amiért a leghálásabbak vagyunk, hogy gyülekezetünk folyamatos és egyenletes arányban növekszik. Az évenkénti kb. 40 temetésre 50-55 keresztelő jut. A megkereszteltek 80%-a jár rendszeresen hittanórára. Az utóbbi években 30 fő körüli volt konfirmandusaink száma. Heti 28 órában, kb. 250 gyermeknek tartunk hittanórákat.
1989-ben, tekintettel a Maglódi Missziói Egyházközség megerősödésére, egyházközségünk anyaegyházközséggé lépett elő, s ettől kezdve a nevünk Maglódi Református Egyházközség.
Soli Deo Glori! Egyedül Istené legyen a dicsőség!

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..