A Felvidékről Kitelepítettek Emléknapja – április 12.


Ecserről 20-25 családot telepítettek ki

A magyar törvényhozás 2012 decemberében a Felvidékről Kitelepítettek Emléknapjává nyilvánította április 12-ét. A választás azért esett április 12-ére, mert a Beneš-dekrétumok rendelkezése szerint 1947-ben, ekkor kezdték meg a kollektív bűnösség vádjával megbélyegzett több mint hetvenezer csehszlovákiai magyar kitelepítését. A csehszlovákiai magyarsággal szemben a II. világháború utolsó szakaszában, illetve a háború befejezését követően Benesš köztársasági elnök, a koalíciós csehszlovák kormány, illetve a szlovák megbízotti testület München (és az első bécsi döntés) “jóvátételének” jelszavával nem pusztán az 1938 előtti határok helyreállítására törekedett, hanem Csehszlovákia mintegy négy milliónyi nem szláv (német, magyar) kisebbségeinek kitelepítését, elszállítását tűzte ki célul. A Benes-dekrétumok alapján jöttek a kitelepítések Csehországba, majd a Magyarországgal lebonyolított lakosságcsere és lassan, de biztosan kezdetét vette egy folyamat, amit legegyszerűbben úgy lehet jellemezni, hogy az ország megtisztítása a magyar és a német nemzetiségű polgároktól. A csehszlovák kormány vagonszám hurcoltatta ki azokat a szlovákiai magyarokat, akik nem reszlovakizáltak. A lakosságcsere végül is többszöri megszakításokkal 1949 nyaráig tartott, igaz 1948 ősze után már csak az egzisztenciálisan fenyegetett magyar családok, s a Magyarországról önként kitelepülni akarók kisebb csoportja került “kicserélésre”. A Magyarországra áttelepült szlovákiai magyarok jelentős része földműveléssel foglakozott, főleg a vagyonosabb, magasabb színvonalon gazdálkodók rétegeiből kerültek ki. Kétségtelen, hogy az áttelepültek között aránytalanul magas volt a közalkalmazottak, a jól képzett értelmiségiek száma. Az áttelepült szlovákiai magyarság beilleszkedését hosszú ideig késleltették azok a körülmények – svábok folyamatban lévő kitelepítése, a tulajdon biztonságának hiánya – amelyek közé Magyarországon kerültek.

Ecsert is érintette a kitelepítés. Aszódi Csaba András: Ecser története című könyvében írja, hogy 1947-ben Ecseren is megkezdte működését a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság. A csehszlovák szervek a lakosságcsere sikere érdekében igen széleskörű propagandát fejtettek ki, az agitáló csoportok ideológiai és gazdasági előnyök hangsúlyozásával biztatták a lakosságot, hogy térjenek vissza őseik földjére. (“Bratia Slováci! Mat’ Vás volá” – Szlovák testvérek! Anyánk hív!) A kitelepítésről pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A helybeliek visszaemlékezései szerint kb. 20-25 család tért vissza az óhazába. Az áttelepülők nagyrésze Pozsony Prievoz nevű kerületében talált új otthonra. Szinte kuriózumnak számít, hogy a volt ecseriek hosszú évekig egy tömbben maradtak. A visszaemlékezések szerint ekkor került el Ecserről az Almási, Cseri, Greskó, Gubcso, Jáger, Kanyik, Kollár, Kozár, Lilik, Maszló, Murár, Novák, Novoszád, Nyerges, Papp, Pintér, Slehovszki, Szlifka, Szlovák, Szluka, Zamora és a Wesselszki család. Pozsony XII. kerületi temetőjében sétálva sorra jelennek meg előttünk a régi ecseri családok kőbe vésett nevei.

Az áttelepülő szlovák családok helyére csehszlovákiai magyarok érkeztek. Ekkor került Ecserre a Bedecs, Fölvári, Gecző, Jurányi, Krastenics, Kubányi, Marcinkó, Németh, Pozsgai, Renczes, Steer és a Varga család. Az ekkor érkezett családok legtöbbje az évtizedek során szinte teljesen egybeolvadt az őslakossággal. Az ecseri képviselő-testület 19/1946. számú határozata értelmében a Szlovákiába kitelepülők helyébe érkező Csehszlovákiából áttelepülő magyar családokat Ecser község szeretettel és megbecsüléssel fogadta, anyagi erejéhez mérten mindenki támogatását kérte. Az összesített országos adatok szerint 1948 áprilisáig 73 273 szlovák települt át Magyarországról, illetve 68 407 magyart telepítettek át Csehszlovákiából.”

A történelmi hűség kedvéért: A magyar kormány a Szovjetunió nyomására írta alá a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt.

Megjegyzés hozzáfűzése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..