JEGYZŐKÖNYV a KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET 2014. évi közgyűléséről


ecsrertlogoKészült: 2014. május 21-én a KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET közgyűlésén

Helye: Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1-3.

Jelen vannak: a melléklet szerinti jelenléti ívnek megfelelően

Tatár Dóra elnök, aki a közgyűlés levezető elnöke 2014. május 21. napján 18 órakor megnyitotta meg a közgyűlést. Egyidejűleg megállíptotta, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mert a megjelent tagok száma nem éri el a szükséges mértéket a határozatképességhez. A jelenlévő tagok ott maradtak és időközben újabb tagok is érkeztek, majd a közgyűlés meghívójában megjelölteknek megfelelően 2014. május 21. napján 19 órakor küzgyűlés megtarthatóvá vált, mert az ismételt közgyűlés ezen időpontra volt meghirdetve.

Tatár Dóra a megismételt közgyűlést 2014. május 21. napján 19 órakor megnyitotta. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Polgár Gyulát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Harazin Istvánnét és Hosszú Jánost.

A jelöltek a jelölésüket elfogadják, majd a közgyűléstagjai ezt követően nyílt szavazással egyhangúan megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőit.

1/2014.(05.21.) számú határozat

A közgyűlés tagjai a 2014. május 21. napján megtartott közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének megválasztották Polgár Gyulát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Harazin Istvánnét és Hosszú Jánost.

A levezető elnök Tatár Dóra ismerteti a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait, melyek a következőek:

 1. Az egyesület elnökének beszámolója az Egyesület megalakulásától és beszámoló az Anyák napi rendezvényről.

   előterjesztő: Tatár Dóra elnök

 1. A 2013. év pénzügyi beszámoló és pénzügyi terv

előterjesztő: Szücs Imre könyvelő

 1. Az Egyesület Alapszabályának kötelező módosítása

előterjesztő: dr. Butor Ágnes

 1. Felkészülés a 214 októberi helyhatósági választásokra

 

előterjesztő: Dr. Petky Ferenc gazdasági alelnök

5.Egyebek

            előtejesztő: Tatár Dóra elnök

A levezető elnök felhívja a közgyűlés tagjainak a figyelmét arra, hogy amennyiben új napirendi pontot kívánnak javasolni, akkor a közgyűlést be kell rekeszetenie, mert a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja. Ezt követően megkérdezi, hogy új meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétele, javaslata a közgyűlés tagjainak.

Javaslat, észrevétel nem érkezik, ezt követően a közgyűlés tagjai nyílt szavazással, egyhangúan a meghirdetett napirendi pontokkal azonosan határozzák a közgyűlés napirendi potjait a következők szerint:

 1. Az egyesület elnökének beszámolója az Egyesület megalakulásától és beszámoló az Anyák napi rendezvényről.
 2. A 2013. év pénzügyi beszámolója és pénzügyi terv
 3. Az Egyesület Alapszabályának kötelező módosítása
 4. Felkészülés a 214 októberi helyhatósági választásokra

 

 1. Egyebek

 

A közgyűlés ezt követően elkezdi megtárgyalni az egyes napirendi pontokat.

1.napirend

 1. Az egyesület elnökének beszámolója az Egyesület megalakulásától és beszámoló az Anyák napi rendezvényről.

 A Közösen Ecserért Egyesület elnöke tájékoztatta az egyesület tagjait az egyesület megalakulásától a napjainkig terjedő időszakában elvégzett egyesületi munkáról. Az egyesület 2013. május 21. napján jött létre, majd a Budapest Környéki Törvényszék 2014. július havában jegyezte be az egyesület az általa vezetett nyilvántartásba. Az egyesület ezt követően kezdte meg a tevékenységét.

Az egyesület 2014. évi tevékenységei közül jelentős esemény volt, hogy az egyesület az ecseri gyermekek üdültetési támogatására 280 ezer forintot adott.

Az elnök külön kiemelte a Kálvária Lakódombon megszervezett közbiztonsági fórumot, melyet a 2014. márciusban történt sorozatos betörések miatt 2014. március 24-én tartott az egyesület. Ezt követően, 10 nappal később 2014. április 4-én újabb tájékoztatóra invitálták Ecser lakóságát Hosszú János Szent Antal utcában található üres telkére. Itt Hosszú János tájékoztatást adott arról, hogy javaslatot tettek az önkormányzat felé a közterületi védelem szakmai megoldásainak kidolgozására és több biztonságtechnikai céggel tárgyaltak. Az egyesület elnöke a rendőrséggel és a polgárőrséggel történő együttműködést tartotta a település védelmének leghatékonyabb eszközének. Az egyesület célja között szerepel a település közbiztonságának a javítása, ezért az elnök tárgyalásokat folytatott a Multi Alarm Zrt.-vel, melynek eredményeként e cég kedvezményes távfelügyeleti rendszer kiépítését vállalta a település minden lakóingatlanára. Erre többen jelentkeztek.Ennek egyértelmű pozitívuma, hogy a lakosság elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan tudja megóvni az értékeit. Egy szélesebb összefogás is várható, amit az egyesület koordinál.

Az egyesület ezen tevékenysége során egy sajnálatos dolog is történt, ugyanis a Gál Zsolt polgármester a monori rendőrkapitányságot arról tájékoztatta, hogy az egyesület zendülést szervez. A tévedés tisztázásra került, majd ezt követően a Monori Rendőrkapitányság meghívta az egyesület tagságát a rendőrnapjukra, amelyet külön megtiszteltetés vesz az egyesület. A meghívásnak eleget tesznek, azaz az Egyesület részt vesz 2014. május 31. napján a monori focipályán megrendezendő Kéklámpás napon és 300 adag sertéspörköltet készít a program résztvevőinek, valamint benevez a főzőversenyre is. A főzőcsapatot Hosszú Mihály vezeti. A programon részt vesz Harazin István és Dr. Petky Ferenc is. Az elnök asszony által elmondottakat Harazin István további tájékoztatással egészítette ki.

Az egyesület másik fontos eseménye a családi anyák napjának megszervezése volt a Szent Antal utcai ingatlanon. Az édesanyákat egy cserepes virággal köszöntötték és minden kilátogatót finom falatokkal és itallal kínálták az egyesület tagjai. Majálisi hangulatot idézett a sátrakban keringő finom étel illata. Ez leginkább Benke Laci bácsinak volt köszönhető, aki délelőtt kilenckor kezdte meg a borjúpörkölt készítését. Négy óriás bográcsban 350 adag étel készült. A nap fővédnöke dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő volt, aki azonban külföldi tartózkodása miatt sajnos nem tudott személyesen részt venni az ünnepi eseményen. A látogatók között volt Kissné Szabó Katalin Üllő polgármestere is.

Az iskolai igazgatói pályázatról Hosszú János tájékoztatta a közgyűlést. Az egyesület által támogatott pályázó – Arany Zsolt, aki jelenleg egy ceglédi református iskola igazgatója – a testületi meghallgatáson három támogatást kapott, (3:3 volt az arány) az iskola diákönkormányzata pedig 9 igennel (9:3, tehát többséggel) fogadná szívesen az új igazgatót. A végleges döntést a KLIK hozza meg 2014. július 31-én. Kovács Erzsébet az iskola pedagógusa megjegyezte, hogy jó lett volna egy népszerű belépő az új jelölttől, azaz, hogy a meghallgatás előtt személyesen tájékozódott volna az iskolában.

Javaslat, észrevétel nem érkezik, ezt követően a közgyűlés tagjai nyílt szavazással, a következő határozatot hozták:

2/2014.(05.21.) számú határozat

A közgyűlés tagjai az egyesület elnökének az egyesület megalakulásától a mai napig tartó időszakról szóló tájékoztatóját egyhangúan elfogadják.

 1. napirend

A 2013. év pénzügyi beszámolója (mellékletben az Ellenőrző Bizottság javaslatát tartalmazó jegyzőkönyve) 2014.évi pénzügyi terv(mellékletben a Felügyelő Bizottság javaslata)

Szücs Imre az egyesület könyvelését végző szakembere tájékoztatja az egyesület tagjait a 2013. év pénzügyi helyzetéről. Az egyesület a 2013. évben 1. 290.000,-Ft-ból gazdálkodott melyből 421.000,-Ft-ot használt fel. A 2013. évi eredmény összesen 561.000,-Ft volt. Az egyesületnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az egyesület alapszabályának és jogszabályban előírtaknak megfelelően a Felügyelő Bizottság a pénzügyi beszámolót megvizsgálta, azt megalapozottnak találta és javasolja annak az elfogadását. A Felügyelő Bizottság jelentése a jelen jegyzőkönyv melléklete.

A levezető elnök megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e, a jelenlévő Szűcs Imre szívesen válaszol minden kérdésre.

Kérdés, észrevétel nem érkezik ezt követően a közgyűlés tagjai nyílt szavazással, a következő határozatot hozták:

2014.évi pénzügyi terv(mellékletben a Felügyelő Bizottság javaslata)

Dr.   Petky Ferenc az egyesület gazdasági alelnöke elmondta, hogy az egyesület 2014. január 1-jén 841.000 Ft vagyonnal rendelkezett. Ezen összeg figyelembevételével a 2014. évre 3.042.000,-Ft forint bevételt terveznek. Kiadásra 2.973.000,-Ft-ot.A bevételek között   szerepel az éves tagdíj, azonos mértékkel, mint az előző évben.

A bevételek egyensúlyban vannak a kiadásokkal.

A 2014-es pénzügyi tervet az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolta, mely a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.

dr. Butor Ágnes felhívja a jelen lévők figyelmét, hogy meg kell állapítani az egyesület éves tagdíját ezen a közgyűlésen.

Dr. Petky Ferenc javasolja, hogy 2014. évben évi 1.000,- Ft-ban határozták meg az egyesületi tagdíjat.

Az egyesület tagjai megvitatják a javaslatot, majd ezt követően nyílt szavazással, a következő határozatot hozták:

3/2014.(05.21.) számú határozat

A közgyűlés tagjai az egyesület 2013. évi pénzügyi beszámolóját és a 2014. évi pénzügyi ütemtervet egyhangúan elfogadják, kiterjedően az Ellenőrző Bizottság jelentésére is.

4/2014.(05.21.) számú határozat

A közgyűlés tagjai egyhangúan akként határoztak, hogy a 2014. évre fizetendő tagdíj összege 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint.

 1. napirend

Az Egyesület Alapszabályának kötelező módosítása

A jelen lévő dr. Butor Ágnes ügyvéd elmondja, hogy 2014. március 15. napján új Polgári Törvénykönyv lépett életbe. Az új Polgári Törvénykönyv figyelembe vette a kialakult joggyakorlatot és a nemzetközi szabályozást is és ennek megfelelően egy helyen teljeskörűen A közhasznúságra vonatkozó külön szabályozás fennmaradt.

Az egyesület alapszabályának rendelkezései nem ellentétesek az új Polgári Törvénykönyvvel, az egyesület alapszabályának a módosítása pontosítás az új szabályozásnak megfeleltetés. A módosítási javaslatokat ezt követően ismerteti. Kiemeli, hogy az adatvédelem szabályai beépítésre kerültek, az egyesületi tagsági viszony megszűntetése kiegészült azzal, hogy tag kizárása esetén meg kell jelölni a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá ha az egyesületi tag az önként vállalt feladatait nem teljesíti az egyesület 30 napos határidővel felmondhatja a tagsági viszonyát.

Az egyesület közgyűlési meghívójának tartalmát pontosította a jogalkotó, továbbá az egyes határozatok meghozatala előtt vizsgálni kell a határozatképességet és a közgyűlés kizárólagos hatáskörét kiterjesztette, kiemelten a összeférhetetlenségre és a tisztségviselők kártérítési felelősségére. Mindezek az egyesület alapszabályán átvezetésre kerültek.

Az ellenőrző bizottság neve felügyelő bizottságra változott, funkciója azonban nem változott.

Az egyesületek felügyeletét nem az ügyészség látja el, hanem az egyesületet nyilvántartó bíróság.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése is pontosabb szabályozás alá került, azonban a megmaradó vagyon ezt követően sem osztható fel az egyesület tagjai között hanem azt az egyesület céljaival megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyonról a törlést kimondó bírósági határozat rendelkezik.

Az egyesület tagjai javasolják, hogy az alapszabály tartalmazza az írásbeli szavazás lehetőségét. dr. Butor Ágnes elmondja, hogy ennek nincs akadálya, ezt a Polgári Törvénykönyv nem tiltja az egyesület alapszabályának III. pontja fog azzal kiegészülni. Az egyesület tagjai megvitatják az előzőekben elhangzottakat. Az alapszabály új szövegét áttanulmányozzák, mely jelöli a Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a számát is. Ezt követően a közgyűlés tagjai nyílt szavazással, a következő határozatot hozták:

5/2014.(05.21.) számú határozatA közgyűlés tagjai az egyesület alapszabályának módosítását, mely az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek a megfeleltetése érdekében történt minden módosításra kiterjedően egyhangúlag elfogadják.

A levezető elnök kéri, hogy dr. Butor Ágnes legyen a segítségére az alapszabály szövegének fenti határozat szerinti elkészítésében.

 1. napirend

Felkészülés a 2014. októberi helyhatósági választásokra

A levezető elnök kérésére a választásokra irányuló elképzeléseket, az esetleges polgármester és képviselő testületi tagok személyének meghatározását egy későbbi időpontra halasszák, amikor már konkrét kép rajzolódik ki a szükségesség és a lehetőségek fényében. Jelenleg nem vitaképes a javaslat.

Az egyesület tagjai megvitatják a javaslatot, majd ezt követően nyílt szavazással, a következő határozatot hozták:

6/2014.(05.21.) számú határozat

A közgyűlés tagjai egyhangúan akként határoztak, hogy jelen napirendi pontot jelen alkalommal nem tárgyalják.

 1. napirend

Egyebek

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a tagság részéről van-e valami megvitatni való az eddig elhangzottakon kívül?

A tagság részéről nincs felvetődő kérdés.

Így az egyebek napirendi pont határozat nélkül lezártnak tekinthető.

A levezető elnök ezt követően a közgyűlést lezárta az egyesület tagjainak megköszönte az aktív részvételt.

Ecser, 2014. május 21.

 

 

Tatár Dóra                                                                             Polgár Gyula

elnök, levezető elnök                                                            jegyzőkönyvvezető

 

 

dr. Petky Ferenc                                                                    Harazin Istvánné

gazdasági alelnök                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Hosszú János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..