Őszintén Ecserről


harazin istvánMostanában sokan inspiráltak arra, írjam le a véleményem az Ecseren végbemenő eseményekről, mondjam el a gondolataimat, egyesek még azt is mondták, hogy 20 évet is meghaladó önkormányzati tapasztalattal, adjak tanácsot!

Nem némasági fogadalom miatt nem nyilvánultam meg, hanem egyszerűen azt tapasztalom, az emberek inkább a hallott információra vevők, amennyiben meg elolvassák az írásokat, többségükben nem a benne lévő tartalom ragad meg bennük, hanem egy-egy kiragadott mondat és a „vajon miért” háttér ugrik be sokaknál! Így felvetődött bennem a kérdés, mit és milyen módon érdemes papírra vetni? Mivel, láthatóan mégis az írásra adtam a fejem, ezért arra kérem a cikket olvasót, hogy jusson a jelen „eszmefuttatás” végéig!

A 2010.10.03-i választásról

 Többször elmondtam, akkor, az adott időben, akik Ecseren elmentek szavazni, nem velem képzelték el a folytatást, sőt a velem induló függetleneket és FIDESZ tagokat sem jutatták többségbe. Tették ezt a választók annak ellenére, hogy a megyei listát az említett párt nagy fölénnyel nyerte. Ez a számokra lefordítva az jelenti, hogy 195 fő a megyei FIDESZ-re szavazott, de nem a FIDESZ-es (független) Harazin Istvánra! A tényt tudomásul kell venni!

A szomorú ebben,

 • egyrészről, hogy nem csak Harazin István nem nyert, hanem Ecser is veszített. 2006 és 2010 között nagyon sok állami és EU-s pályázati támogatást kaptunk. Ezzel a pénzzel olyan vagyoni értékeket tudtunk Ecsernek teremteni, amelyeket soha egyetlen előző ciklusban sem! Csak megjegyzem, az említett ciklusban és előtte is kaptam állami kitüntetést és ezt nem nagyzás miatt írom, hanem mert olyan pártköröktől kaptam, akivel ”nem egy mezben fociztam”! Ugye az sem volt véletlen, hogy a Monori Kistérségben, ahol 15 önkormányzat volt tag, 10 éven át alelnöke voltam Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnknek, Monor polgármesterének.

Ezzel szemben milyen beruházások voltak 2010 októberétől és ebből mennyi volt a pályázati pénz? A válasz, aránytalanul kevés, de ezt a későbbiekben még kifejtem!

 • másrészről, sajnos olyan személyt választottak a polgárok a polgármesteri posztba és a olyan személyeket a testületbe, akik közül jórészt maguk sem gondolták, hogy oda kerülnek, tehát nem voltak felkészülve. Amennyiben megnézik az akkori kiadványukat, programjuk sem volt, ha a CD-n kiadott anyag egyes ”olyan faluban akarok élni” óhajt valaki nem tekinti annak!

Ide tartozik még, hogy maga Gál Zsolt jelentette ki, hogy nem is akart polgármester lenni, csak nem tehetett mást!? //A forrásom hitelességét vállalom!//

Hogy is van akkor ez???

Felvetődik a kérdés, mi is lehetett ez a „nem tehettem mást”?

Az egyik választ 2012. tavaszán kaptam meg, akkor amikor már több mint másfél éve, az egyik FIDESZ képviselő állandó kérdéseire Gál Zsolt polgármester felvállalta a konyha működésének átvilágítását! Kiderült az iskolai étkezési térítési díjak beszedésénél sikkasztás gyanúja történt, állítólag öt évre visszamenőlegesen, 12 millió forint nagyságban.

Akkor figyelmeztettek, nem új keletű ügy ez, egy 2010 évben külső céggel lefolytatott vizsgálat is mutatott ki eltéréseket, hibát és hiányosságokat a rendszerekben! Mivel a már említett monori kistérségen keresztül ment az ellenőrzés, ezért hivatalosan lekértem a belső ellenőrzési anyagot Pogácsás Tibortól.

Ebben feketén-fehéren le volt írva, milyen bizonylatok nem álltak az iskolaigazgató rendelkezésére a vizsgálat során, amiket utólagosan adott fel postán, sőt dokumentálták , hogy mit kell tenni a szabályozottság helyrehozatalához, megfelelő pénzkezeléshez és az ellenőrzési folyamatok beindításához! Érdekes módon ez a jelentés nem került a képviselő-testületi tagokhoz, de nekem sem adták át.

Az ügy pikantériájához tartozik még, hogy a 2010. őszén felálló vezetéstől ezt a jelentést folyamatosan kérték a FIDESZ-es képviselők és először csak azt mondták, az anyag általánosít, nincs benne lényeges, de érdeles módon nem került elő soha!?

Felvetődik a kérdés, kinek pontosabban, kiknek állt érdekében a jelentés tartalmának elrejtése 2010 nyarán? Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az iskolaigazgató-helyettes feladata és felelőssége a térítési díjak beszedésének, valamint a túlfizetéseknek az ellenőrzése!

Igen, kimondható, amennyiben a jelentés tartalma 2010 nyarán elém vagy a képviselő-testülte elé kerül, akkor 2010 őszén nem lett volna polgármester Gál Zsolt, nem lett volna többsége sem a falu vezetésében!

Csak hab a tortán, hogy a 1,5 éves időcsúszással a sikkasztás 12 millió forintjának jó része, megmaradhatott volna a községnek!

Megjegyzem, a fentieket elmondtam és bizonyítottam minden érintett személynek és a mostani országgyűlési képviselőnknek is!

A 2006-2010 közötti ciklus és a 2010-2014 közötti ciklus beruházásai

 Zárszámadáskor a könyvvizsgáló többek között megállapítja az önkormányzat vagyonát. Ezért minden egyes gazdasági év után pontosan lehet tudni, hogy történt-e vagyongyarapodás vagy vagyonvesztés.

A számok a következőképpen alakultak:

2006.12.31-i fordulónappal 3 milliárd 289 millió 959 ezer Ft

2010.12.31-i fordulónappal 3 milliárd 936 millió120 ezer Ft (tehát 4 év alatt + 646 millió161 ezer Ft)

2013.12.31-i fordulónappal 3 milliárd 898millió 385 ezer Ft (nem tudni, mi okozta a vagyonvesztést?)

A beruházások és felújítások felsorolásánál nem említek meg olyan tételeket, amelyek a településen élők szűkebb közegét érintik, vagy kisebb jelentőségűeket.

2006-2010 évek között

Ingatlan vásárlások:

 1. Grassalkovich téri Közpark
 2. Szent Imre utcai épület (majd bontása)
 3. Széchenyi utcai zöldséges üzlet
 4. Zlatnyik féle ház a Zrínyi utcában (EKO telephely)
 5. Jókai utcai MÁV épület (majd bontása)
 6. Belső Kálvárián 3 telek bartelezése

Útépítések (beruházási ütemenként), parkolók és gyalogátkelők:

 1. Zrínyi u.
 2. Mátyás, Tulipán, Tölgyfa utcák
 3. Hunyadi, Kossuth, Kálvária utcák
 4. Szent Isván utca
 5. Iskolai parkoló
 6. Andrássy utcai és Grassalkovich téri óvodák parkolói
 7. Művelődési ház parkolója
 8. Temetői parkoló
 9. Rákóczi utcai lámpás gyalogátkelő
 10. Ady Endre utcai gyalogátkelő (és buszmegálló pár)

 

Intézményi beruházások

 1. Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár komplett átépítése, berendezése
 2. Andrássy utcai Óvoda beépítése és felújítása
 3. Iskolai játszótér kialakítása
 4. Polgármesteri Hivatal részbeni felújítása a rádőlt fa miatt
 5. Iskolai tantermek ajzat cseréje
 6. Új ravatalozó építése
 7. Sport öltöző felújítás finanszírozása

A felsorolt tételek közül a 2. a,b,c,d és g,h ; a 3. a,b, és d, f; tételek pályázati és vis major keretből is finanszírozódtak több mint 220 millió forint értékben!

2010-2014 évek között

 Széchenyi utca felének térburkolása, parkoló és sétányépítés,

Széchenyi utcai zöldséges épület bontás és részbeni tereprendezése a közösen finanszírozott Lakodalmas szobor kialakításához.

Szent Antal utcában játszótér kialakítása,

Grassalkovich téri Óvoda felújítása,

Régi ravatalozó épület átalakítása, új kolumbáriumi hely kiépítése,

Arany János utcában szakaszos folyóka építés és csapadékvíz bevezetések kialakítása,

Gépek és eszközök vásárlása az EKO Kft. részére,

Iskolai folyosó és tantermek felújítása, támfalépítés,

Iskolai gázkazán csere, új pellett kazán telepítés megkezdése.

 

Az utolsó beruházási tételen kívül a központi forrásból származó pályázaton nem nyert Ecser! A pontos beruházási összeg általam nem ismert, 20-30 millió Ft értékű, ami több éves két fős foglalkoztatási kötelezettséget is tartalmaz.

Amennyiben a vagyoni számsorokból nehéz lekövetni a ciklusonkénti beruházási nagyságrendeket, akkor a tételes felsorolásban ez megjelenik. A értékelést és a különbség megítélést Önökre bízom!

A 2010.10.03-át követő hibás döntésekről

Több fórumon részletesen tájékoztatást kaphattak ezekről, ezért összefoglaltan említem meg:

az ellenzéknek titulált két FIDESZ-es képviselő többszöri kezdeményezése ellenére sem kapott lehetőséget a Cserfa önkormányzati újságban való véleményközlésére.

 • a Gazdasági Program nem tartalmazott semmi konkrétumot, a 4 éves működtetés és beruházás szinte csak spontán jött létre.
 • a Széchenyi utcai volt zöldséges és ingatlan iroda bontását nem gondolták át, teljesen nem is bontották szét.
 • a Széchenyi utcai vagy faluközponti beruházásra nem készült semmilyen rendezési terv, nem voltak változatok, nem lehetett mit véleményezni.
 • a telekadó rendeletnél érthetetlen, hogy a repülőtér területe miért kap azonos 10 Ft-os besorolást a belterületi beépítetlen ingatlanokéval azonosan (Bp. XVII. ker. önkormányzatnál a besorolása a repülőtérnek 270 Ft!)
 • felfüggesztették az iskolai étkezési térítési díj beszedés sikkasztás belső munkáltatói vizsgálatára létrehozott bizottság feltáró munkáját
 • Vasaddal és Mendével ellentétben nem indult Ecser a 90%-os támogatottságú óvoda-bölcsöde pályázaton, amikor már 2011 évben csoportbővítésről kellett dönteni a II. sz. óvodánál (Egyébiránt, az egyik ”barteles” Belső Kálváriai telken vagy a Zrínyi utcai un. Zlatnyik ingatlanon megvalósulhatott volna a beruházás)
 • leszavazták a műfüves focipálya pályázaton való indulást is, pedig csupán 8 millió Ft saját részt kellett volna vállalni
 • a közbiztonság növelése érdekében a költségvetésben szereplő pénzt nem használták fel a térfigyelő rendszer bővítésére (terv állítólag van)
 • a csapadékvíz elvezetési terv csak a település egy részére készült el
 • az EKO Kft. létrehozását nem előzte meg semmi konkrét írásos költség-haszon elemzés, üzleti terv
 • az EKO Kft. telephelye egy egészségügyi intézménnyel szemben, lakóingatlanos környezetben rossz helyen van kilalakítva, ahelyett, hogy a Ady E. utcai MÁV átjáró melletti, un. Bereczky területen kapott volna helyet, akár a Koszta Sped Kft.-el közösen
 • az EKO Kft. Felügyelő Bizottságába kizárólag ”belterjes” személyeket szavaztak meg, és ez a Felügyelő Bizottság a mai napig nincs bejegyezve
 • a Gál Zsolt körén kívüli képviselők, csak betekintést kaphattak a dokumentumokba (pl. volt érvénytelennek bizonyuló főkönyv is ezek között), szerződésekbe, azok közül is csak egyesekbe (másolatot nem adtak)
 • finoman szólva, hiteltelen és köpönyegforgató emberek véleményét és tanácsait fogadja el a jelenlegi faluvezetés
 • a Kálvária Lakódombi úttervek miért csak négy utca egy részére készültek el, ráadásul kizárólag térköves burkolatra
 • lehetne folytatni….

A most folyó kampányról

Számomra érthetetlen, hogy ha valaki hibázik, azt miért nem ismeri el, emberből vagyunk.

A mostani önkormányzati vezetés, Gál Zsolt vezetésével, úgy tesz mintha minden a legnagyobb rendben menne, mintha a legjobb döntéseket hozták volna, mintha nem hibáztak volna semmit!

Az emberek félnek kimondani a véleményüket, mert mi lesz a következménye? „ A gyerekem ide jár az óvodába vagy az iskolába, nem fognak nálam vásárolni vagy a vállalkozási tevékenységemet igénybe venni.” Nem is beszélve a köz érdekében dolgozókról. Csak megjegyzem, társaimmal majd egy éve keressük azokat a személyeket, akik szerepet vállalhatnának az önkormányzati munkában. Több mint 50, igen ötven fővel beszéltünk és a nagyrészük a fenti félelmeket említette. Támogatásukról biztosítottak, de nem mernek a nyílt színre kilépni. Mert félnek, féltik az egzisztenciájukat, a családjukat és nem mernek véleményt sem mondani, mert az van a lila ködben, hogy Ecseren minden OK!

Úgy gondolom, a tanár bácsis magyarázkodás, az erősen ráhatós cikkek helyett a nyílt párbeszéddel, netán a hibák elismerésével és így egy fejezet, pontosabban a MÚLT lezárásával ez a kampány nem lenne személyeskedő, emberi kapcsolatok megromlásához vezető, ellenséges!

Az rendben van, hogy a média felületek tárháza kibővült, vannak facebook-os, telefonon üzengetős megoldások, stb. Itt sem kellett volna a „tempósoknak” kizárni a kritikus véleményezőket, várakoztatva ellenőrizni a cikkeket, gerjeszteni a népszerűségüket!

Tudjuk, mindenhol vannak támogatók, legyen az lecsó, fröccs vagy a CD és a kisvonat. Ennyi erővel, önkormányzati rendezvényen sem kell szponzort keresni pl. a sátorra és kalácsot, pogácsát elfogadni vagy tombola ajándékokat kunyerálni?!

Mindezekért valahol röstellem az Ecseren kialakult állapotot, bízva abban, hogy a mérleg nyelve nem szubjektív alapon fog döntést mutatni!

Harazin István szerepéről, indulásáról

A fentiekben megfogalmazottak szerintem visszaadják/visszahozták a motiváltságomat!

Kérdéseikre, felvetéseikre állok mindenki rendelkezésére!

( ist.har@freemail.hu; harkacsa@gmail.com )

 Ecser, 2014.10.05.

Harazin István

Megjegyzés hozzáfűzése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..