magunkról


JEGYZŐKÖNYV a KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET 2014. évi közgyűléséről

Készült: 2014. május 21-én a KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET közgyűlésén Helye: Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1-3. Jelen vannak: a melléklet szerinti jelenléti ívnek megfelelően Tatár Dóra elnök, aki a közgyűlés levezető elnöke 2014. május 21. napján 18 órakor megnyitotta meg a közgyűlést. Egyidejűleg megállíptotta, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mert […]


Alapszabály

 KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2013. június 21. napján fogadta el az Alapszabályát, melyet a Budapesti Törvényszék nyilvántartásba vett. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Ptk. alkalmazásának átmeneti rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) vonatkozó szabályainak megfelelően az Egyesület 2014. május 21. napján tartott közgyűlése módosította és egyidejűleg […]


Letölthető kiadványaink 2014.

Ecserért Közösen – II. évfolyam különszám – 2014. december Ecserért Közösen – II. évfolyam különszám – 2014. október Szórólap 2014. október Ecserért Közösen – II. évfolyam 8. szám – 2014. október Ecserért Közösen – II. évfolyam 7. szám – 2014. szeptember Szórólap 2014. szeptember Ecserért Közösen – II. évfolyam 6. szám – 2014. augusztus Ecserért […]


Alapszabály

KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, megfelelően létrehozzuk a Közösen Ecserért  Egyesületet.   Az Egyesület 2013. június 21.         napján a következő Alapszabályt fogadta el. […]