alapszabály


Alapszabály

 KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2013. június 21. napján fogadta el az Alapszabályát, melyet a Budapesti Törvényszék nyilvántartásba vett. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Ptk. alkalmazásának átmeneti rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) vonatkozó szabályainak megfelelően az Egyesület 2014. május 21. napján tartott közgyűlése módosította és egyidejűleg […]


Alapszabály

KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, megfelelően létrehozzuk a Közösen Ecserért  Egyesületet.   Az Egyesület 2013. június 21.         napján a következő Alapszabályt fogadta el. […]