Közösen Ecserért http://ecser.eu Ecserért Egyesület Sat, 14 Mar 2015 10:07:38 +0000 hu-HU hourly 1 Letölthető kiadványaink 2015. http://ecser.eu/2015/03/14/letoltheto-kiadvanyaink-2015/ http://ecser.eu/2015/03/14/letoltheto-kiadvanyaink-2015/#comments Sat, 14 Mar 2015 09:18:11 +0000 http://ecser.eu/?p=2387 Ecserert 2015 01.inddEcserért közösen – III. évfolyam 1. szám – 2015. március

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/letoltheto-kiadvanyaink-2015/feed/ 0
Száznap-értékelő http://ecser.eu/2015/03/14/szaznap-ertekelo/ http://ecser.eu/2015/03/14/szaznap-ertekelo/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:31:13 +0000 http://ecser.eu/?p=2385 ecsrertlogo„Fokozzák a tempót”

100 napnál hosszabb idő – egyharmad év is eltelt már azóta, hogy a választók „teljhatalommal” ruházták fel a jelenleg hatalmon lévő ecseri vezetést. Várépítéshez kevés ez az idő, azonban az eseményeket kívülről szemlélőknek ilyenkor szokás és indokolt egyfajta összegzést készíteni arról, hogy Ecser megválasztott „krémje, elitje” milyen irányba indította el a települést. A sok százmilliós ígéretből melyek megvalósulása várható rövid- és középtávon?
Ha csak a Cserfából tájékozódunk, akkor az embernek az lehet a benyomása, hogy az ecseri polgármester ahelyett, hogy dolgozna, 100 nap elteltével még mindig kampányol és kampányol. Külön betétlapokon továbbra is rágja a kampányszagú gittet, nyíltan kimondja, hogy előbb megleckézteti, majd „kivégzi” „politikai ellenfeleit”. Közben a képviselő-testületi ülésekről az összefoglalók annyira tartalmasan tudósítanak Ecser vezetőinek döntéseiről, mintha a Nők Lapja „fürge ujjak” című rovatából tájékozódnánk egy részecskegyorsító mágneses tér erejéről. És ha a Cserfa legutolsó számának címlapját tekintjük meg, akkor – miheztartás végett – egy termetes disznó hátsó fertályába ütközik bele az olvasó… A lakosságot a közügyekről tájékoztatató helyi lap címlapján ez még akkor is sok, ha szegény sertés volt a természetes főszereplője az ecseri „böllérfesztiválnak”, mely leginkább a csapattagok jókedvű iszogatásáról szólt.
Nos miről szólt az önkormányzás, és milyen döntéseket hoztak az ecseri „teljhatalmasok”? A megválasztott képviselő-testület természetesen meghozta a kötelező „unalmas” döntéseit. Azonban teszi ezt úgy, hogy a nyilvánosságot kizárva az ülések előtt néhány nappal elvonulnak, és „sötét” szobában, egymás közt meghozzák „döntéseiket”. Majd a testületi ülésen „szavazógép” üzemmódban ledarálják a napirendeket úgy, hogy még a napirendek témakörét, de még a határozatot sem olvassa fel a polgármester. Például a falu 400 milliós költségvetését összesen 30 másodperc alatt szavazták meg, minden vita nélkül!!!
A képviselő-testületre jellemző a bennfentesség, és fenyeget a „belterjesség” is. Ez többek közt abban nyilvánul meg, hogy az orvos képviselő rendelőjét megveszi a képviselő-testület – kerül, amibe kerül. Közben erre egyáltalán nincs rákényszerülve az önkormányzat, hiszen van a tulajdonában egy tökéletesen felszerelt orvosi rendelő. A képviselő-testület némi pluszpénz reményében, presztízsből azzal foglalkozik, hogy a nyugalmas község helyett városi „rangot” kapjon Ecser. Ecser, ahol nincsenek nagyobb közintézmények, étterem, de még egy cipőbolt sem. Ecser, ahol azért fagy szét egy radiátor, mert a tulajdonos önkormányzat még arra sem képes, hogy a téli szünetben normálisan üzemeltesse az iskola fűtési rendszerét!
A Közösen Ecserért Egyesület legfontosabb célkitűzése a civil kontrol erősítése. Ezért szeretnénk továbbra is felhívni Ecser lakosságának figyelmét egy-két olyan dologra, ami a település érdekei ellen hatnak.

• Ami eddig egyáltalán nem volt szokás, a képviselő-testület és a polgármester, a nyilvánosságot kizárva zárt ülésen tárgyalnak közbeszerzésről is.
• A polgármester tétlensége miatt félő, hogy az egy éve, a Kálvária útjainak leaszfaltozására szánt kormányzati pénzek még idén sem kerülnek felhasználásra.
• Nem világos, hogy az iskola bővítése ügyében a kormányzatnál hogyan lobbizik, milyen álláspontot képvisel a polgármester?
• A 2010-2014-es évekre jellemző hibás, beszedhetetlen telekadót megtartották.

Mi ez, ha nem helyben toporgás? A szomszédos ingatlanbefektető csoporttal a viszony továbbra is fagyos. Vélelmezzük, hogy továbbra sincs köztük tárgyalás, egyeztetés. A befektető csoport által tálcán felkínált közműszolgáltatási lehetőségekből nem kér a képviselő-testület.

A Cserfában egyértelműen az elmúlt négy évben őt akadályozó politikai ellenfelekről szól a polgármester, azokról, akik milliárdosokat képviselnek, és „pártzászlók” mögé bújva politizáltak a 2010-2014 közötti időszakban. Nos, Ecser jelenlegi vezetésének tudomásul kellene vennie, hogy a kampánynak vége, és ideje végre elkezdeni a tényleges munkát annak érdekében, hogy az ígérethalmaznak legalább a töredékét tudják teljesíteni az elkövetkező négy és fél év alatt.

A sok „zöldség”, amivel a kampányuk során Gál Zsolték félrevezették a szavazókat, hazugságokon és félrevezetéseken alapultak. Arra hivatkoztak, hogy két képviselő folyamatosan akadályozta őket munkájukban. Hogyan, ha a 2010-2014 közötti időszakban a polgármesternek és csapatának 2/3-os többsége volt a képviselő-testületben? Két szavazat a négy ellen?

Tisztelt ecseri vezetők! „Teljhatalmuk” van! Ne vádaskodjanak, ne keressenek maguknak ellenséget! Harmadévvel vagyunk a választások után, és semmit sem tettek Ecserért. Most már építsenek valódi faluközpontot, iskolát, óvodát! Dolgozzanak végre!

Szerkesztőség

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/szaznap-ertekelo/feed/ 0
Adomány – Átadhattuk a takarítógépet http://ecser.eu/2015/03/14/adomany-atadhattuk-a-takaritogepet/ http://ecser.eu/2015/03/14/adomany-atadhattuk-a-takaritogepet/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:24:09 +0000 http://ecser.eu/?p=2383 ecsrertlogo2Mint ahogy erről már korábban beszámoltunk 2014.szeptember 29-én a két ecseri óvoda közös használatára Hosszú Mihály, Hosszú János (ecseri vállalkozók) és a Közösen Ecserért Egyesület egy takarítógépet ajándékozott az óvodáknak adománylevél kíséretében.

Az ajándékot az átvétel után az óvoda vezetői levélben (visszadátumozva szeptember 29-re) visszautasították arra való hivatkozással, hogy a képviselő-testület hozzájárulása szükséges az elfogadáshoz. Vagyis a polgármester a fejükre koppintott, nehogy mindenféle adományokat elfogadjanak. Hova is vezetne a világ, ha ezt a „nagy horderejű” kérdést nem tárgyalnák meg a képviselők, csak egyszerűen elfogadnák azt, ami – érthetetlenül – eddig nem állt az óvodák rendelkezésére pedig szükségük lett volna rá. (Miért nem szerezte be ezt az eszközt már korábban a döntnök fenntartó testület?)

Na de döntöttek a hölgyek és urak: kegyet gyakorolva megengedték, hogy a takarítógépet elfogadják az óvodavezetők. Erről egy december 2-án kelt levélből értesültünk.

Megkaptuk az átvételi elismervényt, amelyről egyetlen aprócska szó maradt le csupán a megajándékozottak részéről, mégpedig az, hogy: KÖSZÖNJÜK.

Használják egészséggel!

A pingpongasztal csak ígéret maradt

 A történethez hozzá kell tenni, hogy az iskolaigazgató a tanév elején kért az önkormányzattól két pingpongasztalt. Azon a képviselő-testületi ülésen (2014.november 12., videofelvétel készült róla – 27. napirendi pont) odaadó lelkesedéssel biztosította a polgármester és az alpolgármester az iskolát, hogy ők ketten saját pénzükből, nagyvonalúságuk alátámasztására

megveszik, és az iskola rendelkezésére bocsátják az asztalokat. Az említett alkalommal erről az adomány elfogadásról is döntöttek. Az azóta eltelt öt hónap alatt eszükben sem volt azt megvásárolni. Csak egy ígéret, amit nem kell betartani. Elég, ha néhány percre „jóságos bácsiknak” tűnnek, akik anyagi áldozatokat vállalva megoldják a megoldhatatlan pingpongasztal ügyét… Vajon mikor játszhatnak ezeken az asztalokon a gyerekek? Vagy be kell érniük az ÍGÉRETTEL!?

KEE

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/adomany-atadhattuk-a-takaritogepet/feed/ 0
Anyanyelvünk: Nemzeti http://ecser.eu/2015/03/14/anyanyelvunk-nemzeti/ http://ecser.eu/2015/03/14/anyanyelvunk-nemzeti/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:20:55 +0000 http://ecser.eu/?p=2381 Fogalmaink és szavaink egymással összekapcsolódva élnek a tudatunkban. Szavaink hatása, értéke attól is függ, hogy milyen kifejezések környezetében használjuk őket leginkább. Értéktelített fogalmaink esetében ezért különösen figyelnünk kell a velük alkotott állandó szókapcsolatokra, tulajdonnevekre, a használat és az előfordulás gyakoriságára.

Nemzeti melléknevünk például a magyarság egészéhez tartozó legfontosabb közös értékeink jelzője, gondoljunk csak nemzeti ünnepeinkre! Több intézmény és szervezet nevében is előfordul a nemzeti jelző: a Nemzeti Színház vagy a Nemzeti Múzeum esetében például az intézmény vállalt küldetése, jelentősége és története egyaránt indokolja a nemzeti melléknév használatát. Hasonló a helyzet a nemzeti parkokkal vagy a közösségi értékek képviseletét ellátó, a magyarság egészét jelképező intézmények nevével.

Az utóbbi időben közhivatalaink közül egyre több kapta meg a nemzeti nevet. E nevek szaporodásának, a bennük rejlő jelképes üzenetnek egyfelől örülhetünk. Indokolt és érthető például a nemzeti vagyonkezelő név, ha az valóban a nemzeti közösség vagyonának felelős és gondos gazdája. Hasonló a helyzet a nemzeti erőforrás, a nemzeti értéktár elnevezésekkel, vagy a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevével is.

Másfelől azonban: a nemzeti melléknévvel nem szabad visszaélni, nem szabad azt elcsépelni. Már az említett példák esetében is felmerülhet, hogy a bürokratikus szerephez néhol jobban illenék az állami jelző: az államkincstárhoz hasonlóan pl. az állami vagyonkezelő elnevezés.

Amikor viszont olyan létesítményekre, szervezetekre is ráragasztjuk a nemzeti jelzőt, melyeknek a nemzet eredeti, értéktelített jelentéséhez nem sok közük van, rossz úton járunk.

Egyáltalán nem örülhetünk például annak, hogy a nemzeti jelző a trafikok új nevében is megjelent: Nemzeti Dohánybolt – olvassuk mindenütt. De vajon mitől nemzetiek a dohányboltok? Lehetnének – mondjuk – attól, ha kizárólag magyar dohányt és magyar terméket árusítanának, és ha e termékek egyben nemzeti büszkeség tárgyai lennének. Ám nem erről van szó. Csupán arról, hogy állami kézbe került a dohányforgalmazás. Ezeket a boltokat tehát állami dohányboltnak kellene hívnunk. A dohánykereskedés hétköznapisága, a dohány egészségkárosító volta egyértelműen ellene szól annak, hogy a nemzeti jelzővel ruházzuk fel ezeket a boltokat.

Köznapi és üzleti célokra érdemes meghagynunk az államit. Meg kellene állítanunk a nemzeti melléknév szétszórását, aprópénzre váltását. Mert hiába örülünk annak, hogy egyre többen járnak naponta a „nemzetibe”, ha onnan nem katartikus élménnyel, hanem pusztán egy-két doboz Szofi val vagy kék füstszűrős Multival a zsebben térnek haza.

Tóth Tibor

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/anyanyelvunk-nemzeti/feed/ 0
BRIDZSTANFOLYAM http://ecser.eu/2015/03/14/bridzstanfolyam/ http://ecser.eu/2015/03/14/bridzstanfolyam/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:17:57 +0000 http://ecser.eu/?p=2379 Monoron a Vigadó épületében ingyenes bridzstanfolyam indul. A tanfolyam 8 előadáson foglalja össze az alapismereteket, heti egy alkalommal. A tanfolyamon elhangzottak elsajátítása után heti rendszerességgel alkalom nyílik a klubjátékra a jelenleg is működő bridzsklubban, szintén a Vigadó épületében. A tanfolyamot Tatár Dóra tartja.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretik a kártyajátékokat és akiket érdekel ez a korhatár nélküli agytornát jelentő sport!

Jelentkezés az alábbiak valamelyikén:

Tatár Dóra: 30/606-17-44         tatardora@gmail.com

Vizi Béla: 20/935-67-40  vizibela@gmail.com

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/bridzstanfolyam/feed/ 0
CSERFA-mellékletek http://ecser.eu/2015/03/14/cserfa-mellekletek/ http://ecser.eu/2015/03/14/cserfa-mellekletek/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:16:33 +0000 http://ecser.eu/?p=2377 dora_kicsiNem kívánom azt a hibát elkövetni, amit Ecser polgármestere a Cserfa című újságba (törvénytelenül) beledugdosott mellékleteiben elkövet; nem fogok az ezekben hazug rágalmakat megfogalmazó, minden alapot nélkülöző gyalázkodásával vitatkozni, mert a hazugság semmilyen formában nem méltó a vitára. Mindössze arra akarom felhívni a polgármester figyelmét, hogy ha nem tudná, az advent négy vasárnapjából a harmadik az öröm ünnepe. Ezért gyújtunk aznap rózsaszín gyertyát, és ezért rendezünk akkor Jézus eljövetelének örömére templomi koncertet. Nem azért, hogy a falu karácsonyi ünnepét megzavarjuk, ahogyan ezt ő állítja. A másik három adventi vasárnap a bűnbánaté. Inkább ezt kellene gyakorolni polgármester úr, ha már Lukács evangéliumából idéz anélkül, hogy tudná, miről van szó.

Ebben a mellékletben közölte többek között, hogy a képviselő-testület „megvonta” az egyesülettől az Ecser név használatát. Egy héttel később megkaptuk az erről szóló, indok nélküli határozatot is. A képviselő-testület csak rendeletre való hivatkozással hozhat ilyen határozatot. A jegyző úrtól levélben kértem az ide vonatkozó hatályos rendeletnek az egyesület részére történő megküldését. Erre három hete várok… Nincs ilyen rendelet.

   Lássunk néhány helyi vonatkozású elnevezést a teljesség igénye nélkül: Ecser Sport Egyesület, Ecseri Polgárőr Egyesület, Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör, Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület, Szinter Ecser, Ecser Autó, glasmalerei-Ecser bt. Ezek a szervezetek és adózó vállalkozások mind így kerültek bejegyzésre a Cégbíróságnál, mint ahogyan a KÖZÖSEN ECSERÉRT EGYESÜLET is. Most határozat. Aztán kilakoltatás? Vagy kaloda a főtéren? Miért teszik a képviselők nevetségessé magukat?

A polgármester Cserfa-mellékletébe belefektetett energiáit javaslom átcsoportosítani a településfejlesztés „tempójának fokozására”. Esetleg írhatna pályázatot az esedékes óvodai létszámbővítésre. Március van, az építkezési szezon kezdete, és még nincs útépítés, iskolabővítés. Vagy összehozhatna végre az elkövetkezendő öt évre valamilyen tervet, elképzelést, célkitűzést – mert ilyet még senki nem látott tőle. De ha ez mind nem megy, akkor vegyen néhány kiló festéket, és lásson neki a buszmegállók lefestésének…Vajon menni fog? Mi drukkolunk!

                                                                                          TDora

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/cserfa-mellekletek/feed/ 0
Kilyukadt vagy szétfagyott az iskola radiátora? http://ecser.eu/2015/03/14/kilyukadt-vagy-szetfagyott-az-iskola-radiatora/ http://ecser.eu/2015/03/14/kilyukadt-vagy-szetfagyott-az-iskola-radiatora/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:10:53 +0000 http://ecser.eu/?p=2374 Illusztráció

Illusztráció

Sajnálattal olvastuk Ecser honlapján és a februári újságban, hogy a Laky Ilonka Általános Iskolában az első emeleti folyosón kilyukadt egy radiátor, a kiáramló több ezer liter víz eláztatta az emeleti és földszinti tantermeket.

Ez az esemény a téli szünetet követő első tanítási nap (2015. január 06. hétfő) hajnalán történt. A források szerint a kár nagy: leszakadt mennyezet, tönkrement burkolatok, víz áztatta bútorok, elektromos szerelvények, stb. szerepelnek a felsorolásban. Akinél volt már valamiféle belső csőtörés, tudja mit jelent ez. Sajnáljuk a tanárokat, a szülőket és főként a gyerekeket. Még jó, hogy az oly sokat bírált Rábai Miklós Művelődési Ház termei rendelkezésre álltak és a jó szervezés kapcsán szinte zavartalanná vált a tanítás.

Felvetődik a kérdés, miként tud pár óra alatt egy, azaz egy kilyukadt radiátorból több ezer liter víz kifolyni?

A műszaki logika azt mondatja, pár óra alatt még alacsony nyomáson kilyukadó rendszerből sem tud „több ezer liter víz” kifolyni, ez csak szétrepedés esetén lehetséges, ami a radiátorban lévő fagyás következménye! Egy helyi és a kár helyreállításában is résztvevő jártas szakember is ezt erősítette meg. Elfagyás történt!

Ki a felelős? Lehet az üzemeltető, akinek kulcsa van az iskolához és ismeri a kazánházi berendezéseket, főleg a termosztátot.

De miért akadékoskodik megint a KEE? Fizet a biztosító, az EKO Kft.-nek meg köszöni az iskola a kár elhárítási tevékenységét (is), amit természetesen számla ellenében végeztek!

Azért az „illetékesnek” legyen a lelke rajta!

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/kilyukadt-vagy-szetfagyott-az-iskola-radiatora/feed/ 0
Kedves Ecseri Lakosok! http://ecser.eu/2015/03/14/kedves-ecseri-lakosok/ http://ecser.eu/2015/03/14/kedves-ecseri-lakosok/#comments Sat, 14 Mar 2015 08:03:26 +0000 http://ecser.eu/?p=2372 koszontjuk-ecseren-3Hatalmas megdöbbenéssel olvastam még 2014 őszén, Puha Attilának, községünk lakosának észrevételére való reakciókat a világ legnagyobb közösségi oldalán.

  1. Attila kinyilvánította véleményét a helységben működő EKO-Kft. kivitelezési munkájáról. Véleményem szerint, ha egy kicsit erős stílusban is, de nem alaptalanul posztolta ki felháborodását a közösségi hálóra. A felháborodás lényege a Rákóczi utcai (Steinmetz utca és Petőfi utca közötti szakasz) „járdafelújítás” volt, ahol esős időben szemmel láthatóan nagy mennyiségben megáll a víz. Azon Kedves Olvasók számára, akik nem olvasták a bejegyzést, röviden elmondom, mi is váltotta ki a konfliktushelyzetet. Az EKO-Kft. a fent leírt utcarészen felújítást hajtott végre, melynek során pár méteres szakaszon viacolor kővel „foltozták” meg községünk fő útjának járdáját, ezzel is bemutatva, hogy mily színes a mi 700 éves községünk! (700 éve talán még volt ízlésük az embereknek…). A korábban említett vízmennyiség megállásának oka (bárki megtekintheti, ha arra jár) nem más, mint hogy az a része a járdának emelkedő, így evidens, hogy a víz lefelé fog folyni. Ezzel nem lenne különösebben probléma, ha egy vízelvezetőt építettek volna be a járdaszegélyhez. De ez elmaradt, és a járdaszegélyt rögtön a talajréteg követi, viszont szintén szemmel láthatóan több centis szintkülönbséggel, mindezeket tetézve azzal, hogy dőlése van az új járdának a talaj felé. Szumma szummárum: a víz olyannyira megáll, hogy egy átlagos cipőt képes legalább a feléig elnyelni.

Engem nem a bejegyzés tartalma döbbentett meg, hanem, mint már említettem, az arra való reagálások hada. Több ecseri lakos, többségük a kft. tagja, arrogáns és gyomorforgató stílusban válaszolt a bejegyzésre. Tán még ezek mellett is elsuhanna a figyelmem. De egy kívülálló ember csak az elvégzett munka eredményét kritizálta, ennek ellenére munkások reakciója egytől egyig személyeskedő volt. P. Attila először arra szeretett volna magyarázatot kapni, hogy miért nem lehet praktikusabban, efféle akadályok kiküszöbölésével megoldani egy felújítást. A következő válaszokat kapta:

„Mibe telt volna egy vastag aszfalt réteggel kiegyenlíteni?”- Szerintem sokba…„

„Örülni kéne, hogy javítják, és ha ez nem megfelelő, 4400 másik település van a drága országunkban…”

„…amúgy meg Atesz, mikor nálunk „dolgoztál” neked volt valami építő jellegű ötleted? mert aki a lapátot se tudja megfogni az ne okoskodjon. szerintem.”

Ezek, illetve az ezekhez hasonló stílusú reakciók nekem biztosan, de szerintem még jó pár lakosnak kérdőjelet „akaszt a feje fölé”.

Mire is gondolok? Nos, miután képesek megkérdőjelezni azt a fajta munkát, amit P. Attila számos fiatallal együtt végzett Ecseren más lakosok szeme láttára, pláne hogy ezt a munkát az EKO-Kft.-nek végezték, felettébb különösnek érzem azt a fajta Cserfa-cikket, ahol a polgármester úr arról ír: miként nevelte életre a fiatalokat a diákmunka a kft.-ben.

A 4400 másik település gondolatmenete pedig egyértelműen egy „KÖLTÖZZ EL, HA NEM TETSZIK!” típusú üzenet. Ha annyira minden rendben van a községünkben, ahogy azt a polgármester látja (vagy láttatja), akkor ilyenfajta gondolatok hogyan merülhet fel bárkiben is, aki az önkormányzati kft.-nél dolgozik?!

Ami meg a legelső idézetet illeti… Nos… általában az ember nem szeret félmunkát végezni. Vagy van rá pénz, és belekezd, vagy nincs, de akkor nem is fog hozzá.

Ezt követően a polgármester is hozzászólt a bejegyzéshez – szerintem csak véletlenül nem vette észre az EKO-Kft. dolgozóinak reagálását -, és azzal rukkolt elő, hogy minden a legnagyobb rendben működik Ecseren. És csatolt még ehhez egy időjárási térképet is, hogy épp hol van nagy esőzés. Szerintem a vak is látja, hogy ennél látványosabb tématerelés nem hajtható végre. De vajon miért szükséges a polgármester részéről ez a terelés?

Vajon miért történtek ezek a sértegetések? Ezek a lenézések? Félelem, elcsendesítés, összejátszás uralkodik községünkben? A választ mindenki adja meg saját maga!

Sok minden nincs még rendben a mi községünkben. Nem úgy, ahogy azt a polgármester gondolja.

  1. n.
]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/kedves-ecseri-lakosok/feed/ 0
Adventi hangverseny Ecseren http://ecser.eu/2015/03/14/adventi-hangverseny-ecseren-2/ http://ecser.eu/2015/03/14/adventi-hangverseny-ecseren-2/#comments Sat, 14 Mar 2015 07:44:40 +0000 http://ecser.eu/?p=2366 H. Tóth Tibor, Tóth Mária és Tóth Tamás

H. Tóth Tibor, Tóth Mária és Tóth Tamás

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megrendezte a Közösen Ecserért Egyesület advent harmadik vasárnapján a Páduai Szent Antal templomban az adventi hangversenyt.

December 14-én délután ezért gyújtottak rózsaszín gyertyát. Jézus eljövetelének örömére ismét felcsendülhetett a templomi koncert.

Tatár Dóra forró teával kínálta a vendégeket

Tatár Dóra forró teával kínálta a vendégeket

A műsoron Albinoni, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel, Telemann, Viotti és Massenet művei szerepeltek. Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanárai mellett – Tóth Tamás (kürt), Tóth Mária (orgona) – H. Tóth Tibor (hegedű), a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszékének docense, a veszprémi Pannon Egyetem Szimfonikus Zenekarának koncertmestere működött közre.

Az egy órás műsort vastapssal jutalmazta a közönség, majd Tatár Dóra az egyesület elnöke köszönte meg érdeklődést. A záró gondolat elhangzása után a parókia épületébe szeretetvendégségre hívták az egybegyűlteket, és már most bejelentették, hogy 2015-ben ismét megszervezik az adventi hangversenyt Ecseren.

]]>
http://ecser.eu/2015/03/14/adventi-hangverseny-ecseren-2/feed/ 0
Adventi hangverseny Ecseren http://ecser.eu/2014/12/09/adventi-hangverseny-ecseren/ http://ecser.eu/2014/12/09/adventi-hangverseny-ecseren/#comments Tue, 09 Dec 2014 20:50:18 +0000 http://ecser.eu/?p=2340 Ecserert 2014 09.indd 2014. december 14-én vasárnap 16 órakor

a Páduai Szent Antal templomban
A műsoron Albinoni, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel, Telemann, Viotti és Massenet művei szerepelnek.

Előadók:
Tóth Tamás – kürt (trombitaművész), az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola trombitatanára. Mintegy 20 évig a Brass in the Five rézfúvós kvintett tagja volt, 8 lemezt készített az együttessel,  Artisjus-díjas. Gyakran működik közre kortárs művek előadásában és lemezre rögzítésében is.
Tóth Mária – orgona (zongoraművész), szintén az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, a Rahmanyinov-verseny  győztese. Szereti a könnyűzenét is, a Hot Road rock and roll együttes énekese és zeneszerzője.
H. Tóth Tibor – hegedű (nyelvész), a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Tanszékének docense, a veszprémi Pannon Egyetem Szimfonikus Zenekarának koncertmestere.

Mindenkit szeretettel vár a Közösen Ecserért Egyesület!

]]>
http://ecser.eu/2014/12/09/adventi-hangverseny-ecseren/feed/ 0